Veiligheid en gezondheid

Kinderdagverblijf Tik-Tak besteedt veel aandacht aan veiligheid en gezondheid. We beschikken over de noodzakelijke gemeentelijke vergunningen. Hierdoor is kwaliteit en veiligheid gegarandeerd door GGD en brandweer. Deze inspecterende instanties controleren ons voortdurend. 

Er wordt gewerkt volgens diverse protocollen en werkinstructies. Hierin staan onder andere afspraken rondom veilig slapen, hygiëne, voeding, ziekte en buiten spelen beschreven.   

Volgens de Wet Kinderopvang wordt door de GGD jaarlijks een controle uitgevoerd. Het inspectierapport vindt u onder downloads

We voldoen aan het vierogenbeleid, dat wil zeggen dat er altijd een andere volwassenen meekijkt of -luistert. Het vierogenbeleid staat beschreven in het Beleid Veiligheid en Gezondheid.

Ziek zijn

Wanneer een kind ziek is of zich ziek voelt bellen we de ouders/verzorgers om te overleggen of om het kind op te komen halen. Een ziek kind heeft meestal meer aandacht, verzorging en rust nodig, wat in de groep vaak niet haalbaar is.   

Bij bepaalde besmettelijke kinderziekten mag een kind niet naar het kinderdagverblijf komen. Hierin wordt het advies van de GGD-wijzer 0-4 jaar gevolgd. 

Medicijnen

Met betrekking tot het toedienen van medicijnen wordt volgens een protocol gehandeld. Indien u wilt dat de pedagogisch medewerker medicijnen toedient bij uw kind, moet hiervoor vooraf een verklaring worden ingevuld en ondertekend. Het "formulier medicijnverstrekking” vindt u onder de link downloads en kunt u desgewenst vooraf invullen en meenemen.

Benieuwd naar Tik-Tak?

Wilt u een kijkje komen nemen en de sfeer proeven? Wij geven u graag een rondleiding.
U bent van harte welkom!

Vraag een rondleiding aan