Beleid

Bij kinderdagverblijf Tik-Tak wordt gewerkt zoals beschreven in het Algemeen- en Pedagogisch Beleidsplan. In deze plannen staat uitgebreid beschreven hoe wij de kinderen verzorgen, begeleiden en optimale ontwikkelingskansen bieden. De vier pedagogische basisdoelen van professor J.M.A. Riksen- Walraven zijn bij het opstellen van ons beleid de richtlijn geweest. De vier basisdoelen zijn verwerkt in de beschrijving van de verschillende ontwikkelingsgebieden.

  • het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving
  • gelegenheid tot het bevorderen van persoonlijke competentie
  • gelegenheid tot het bevorderen van sociale competentie
  • de kans algemeen aanvaarde normen en waarden eigen te maken

                                

Benieuwd naar Tik-Tak?

Wilt u een kijkje komen nemen en de sfeer proeven? Wij geven u graag een rondleiding.
U bent van harte welkom!

Vraag een rondleiding aan