Wet kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is de wet Kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van de kinderopvang. De overheid ziet kinderopvang als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, werkgevers en het Rijk.

Sinds 1 januari 2018 zijn de kwaliteitseisen voor de kinderopvang aangescherpt door de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). De kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang is hiermee verbeterd. Er is nog meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen hebben een mentor. Een aantal aanpassingen zijn in 2019 en in 2020 ingevoerd. Kinderdagverblijf Tik-Tak voldoet aan de eisen. 

Bijna alle ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag, die door de belastingdienst wordt uitgekeerd. Om in aanmerking te komen voor de toeslag moet de kinderopvanginstelling geregistreerd zijn. Dat wil zeggen dat het kindercentrum ingeschreven moet staan bij het LRKP. Een actuele registratie vindt u via de site van de landelijke registratie. De factuur met de totale opvangkosten en uren per maand, wordt per email naar u verzonden in de laatste week voorafgaand aan de af te nemen periode. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Vanaf 2014 zijn de regels met betrekking tot het aanvragen van de toeslag aangescherpt. De belastingdienst dient uw aanvraag binnen drie maanden na de start van de opvang, ontvangen te hebben.

Vanaf 1 januari 2010 is Kinderdagverblijf Tik-Tak opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Benieuwd naar Tik-Tak?

Wilt u een kijkje komen nemen en de sfeer proeven? Wij geven u graag een rondleiding.
U bent van harte welkom!

Vraag een rondleiding aan