Wet kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is de wet Kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van de kinderopvang. De overheid ziet kinderopvang als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, werkgevers en het Rijk.

Op 1 januari 2018 wijzigen de kwaliteitseisen voor de kinderopvang, door de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) De kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang wordt hiermee verbeterd. Er komt nog meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen krijgen een mentor. Een aantal aanpassingen worden in 2019 of later ingevoerd. Kinderdagverblijf Tik-Tak voldoet al aan de meeste eisen en werkt er naar toe om tijdig aan alle gewenste eisen te voldoen. 

Bijna alle ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag, die door de belastingdienst wordt uitgekeerd. Om in aanmerking te komen voor de toeslag moet de kinderopvanginstelling geregistreerd zijn. Dat wil zeggen dat het kindercentrum ingeschreven moet staan bij het LRKP. Een actuele registratie vindt u via de site van de landelijke registratie. De factuur met de totale opvangkosten en uren per maand, wordt per email naar u verzonden in de laatste week voorafgaand aan de af te nemen periode. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Vanaf 2014 zijn de regels met betrekking tot het aanvragen van de toeslag aangescherpt. De belastingdienst dient uw aanvraag binnen drie maanden na de start van de opvang, ontvangen te hebben.

Vanaf 1 januari 2010 is Kinderdagverblijf Tik-Tak opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Benieuwd naar Tik-Tak?

Wilt u een kijkje komen nemen en de sfeer proeven? Wij geven u graag een rondleiding.
U bent van harte welkom!

Vraag een rondleiding aan