Tarieven

In oktober stelt het bestuur, in overleg met de oudercommissie, de tarieven voor het volgende jaar vast en rond 15 november ontvangt u per email de nieuwe tarieven voor het volgende jaar. Met de gegevens uit het jaarcontract kunt u het belastingformulier invullen voor de kinderopvangtoeslag.

De belastingdienst maakt jaarlijks rond dezelfde periode de percentages van de kinderopvangtoeslag bekend. De meest recente informatie vindt u op de site van de belastingdienst:

Tarieven 2021

Dagdelen: Bruto tarief / per maand
1 dagdeel €   188,32
2 dagdelen €   376,64
3 dagdelen €   564,95
4 dagdelen €   753,27
5 dagdelen €   941,59
6 dagdelen € 1.129,91
7 dagdelen € 1.318,22
8 dagdelen € 1.506,54
9 dagdelen € 1.694,86
10 dagdelen  € 1.883,18
Uur tarief: € 8,44  Extra dagdeel: € 44,52

Betaling aan het dagverblijf geschiedt uitsluitend door automatische incasso. De afschrijving vindt omstreeks de 15e van de lopende maand plaats. Wat uw netto kosten zijn, is afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen en de daaraan gerelateerde tegemoetkoming. U kunt dit berekenen aan de hand van de tabel van de belastingdienst toeslagen, www.toeslagen.nl.  U ontvangt jaarlijks, begin januari, een jaaropgave van de afgenomen uren in het voorgaande plaatsingsjaar.

Op verzoek kunt u uw kind, als de groepsgrootte het toelaat, een extra dagdeel laten komen. Extra dagdelen worden in de volgende maand gefactureerd en geïncasseerd. Wanneer u uw kind niet brengt i.v.m. vakantie, ziekte enz. gebeurt dit op eigen kosten.

In overleg en als de groepsgrootte het toelaat is het mogelijk om een aantal dagdelen in te halen. 

Benieuwd naar Tik-Tak?

Wilt u een kijkje komen nemen en de sfeer proeven? Wij geven u graag een rondleiding.
U bent van harte welkom!

Vraag een rondleiding aan