Tarieven

In het schema hieronder vindt u de tarieven voor 2024.

Dagdelen: Bruto tarief / per maand
1 dagdeel €   228,23
2 dagdelen €   456,56
3 dagdelen €   684,80
4 dagdelen €   913,03
5 dagdelen € 1.141,26
6 dagdelen € 1.369,59
7 dagdelen € 1.597,80
8 dagdelen € 1.826,06
9 dagdelen € 2.054,31
10 dagdelen  € 2.282,57
Uur tarief:   €      10,23
Extra dagdeel €      53,71
Toeslaggrens  €      10,25
Openingsweken              51

Jaarlijks stelt het bestuur, in overleg met de oudercommissie, de tarieven voor het daarop volgende jaar vast. Hierbij is o.a. rekening gehouden met de toeslaggrens van de kinderopvangtoeslag die ieder jaar door de overheid wordt bepaald. In november ontvangt u per e-mail deze tariefswijzigingen.

Betaling aan het kinderdagverblijf vindt, omstreeks de 15e van de lopende maand, uitsluitend plaats door automatische incasso. Wat uw netto kosten zijn, is afhankelijk van de hoogte van het gezamelijk inkomen en de daaraan gerelateerde tegemoetkoming. 

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt is o.a. afhankelijk van uw inkomen. Om u een idee te geven wat uw tegemoetkoming zal zijn kunt u een proefberekening maken op www.belastingdienst.nl 

Wanneer uw kind geplaatst is op Tik-Tak ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Met de gegevens die hierin staan vermeld kunt u definitief kinderopvangtoeslag aanvragen. U ontvangt jaarlijks, begin januari, een jaaropgave van de daadwerkelijk afgenomen uren in het voorgaande plaatsingsjaar. Deze heeft u nodig bij het invullen van de jaarlijkse belastingsaangifte.

Wilt u meer weten over de kinderopvangtoeslag dan kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u de meest recente informatie.

Extra dagen / ruilverzoeken 

Op verzoek kunt u, als de groepsgrootte het toelaat, een extra dag(deel) voor uw kind aanvragen. Extra dagdelen worden in de daarop volgende maand gefactureerd. Hierover ontvangt u ook kinderopvangtoeslag. Deze extra uren komen ook op de jaaropgave te staan.

Wanneer uw kind afwezig is i.v.m. vakantie, ziekte enz. gebeurt dit op eigen kosten. In overleg en als de groepsgrootte het toelaat, is het mogelijk om een ruilverzoek aan te vragen.

Een extra dag of een ruilverzoek kunt u aanvragen via de Bitcare-app.

 

Benieuwd naar Tik-Tak?

Wilt u een kijkje komen nemen en de sfeer proeven? Wij geven u graag een rondleiding.
U bent van harte welkom!

Vraag een rondleiding aan