Groepen

Babygroep 

Per dag worden maximaal 9 baby’s opgevangen door drie vaste medewerkers.

In de babygroep wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby gevolgd. Het is van belang dat het ritme van het kinderdagverblijf zoveel mogelijk aansluit op het ritme van thuis.

Het verzorgen van de baby’s neemt een groot gedeelte van de dag in beslag. Tijdens het verzorgen wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van de diverse ontwikkelingsgebieden. Er wordt veiligheid en warmte geboden, we praten en zingen veel met de baby’s en we doen allerlei spelletjes die de ontwikkeling bevorderen. Doordat er bewust gekozen is voor horizontale groepen, is er meer rust in de groep en kunnen er op leeftijdsniveau activiteiten aangeboden worden.

De overgang naar een volgende groep is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en verloopt geleidelijk. Meestal is dit rond de leeftijd van 1½ jaar. 

     

Dreumesgroep  

Vanaf de leeftijd van ongeveer 1½ tot 2½ jaar verblijft een kind in de dreumesgroep. In deze groep wordt grotendeels een vast dagritme gevolgd. Dit geeft duidelijkheid en structuur, kinderen ervaren dit als prettig. Ook in deze groep biedt het veel voordelen dat er op leeftijdsniveau activiteiten aangeboden kunnen worden. De overgang naar een volgende groep is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en verloopt geleidelijk. Meestal is dit rond de leeftijd van 2½ jaar. 

     

Peutergroep

Vanaf de leeftijd van ongeveer 2½ jaar verblijft een kind in de peutergroep. In deze groep wordt ook een vast dagritme gevolgd. Dit geeft duidelijkheid en structuur, kinderen ervaren dit als prettig.

Op speelse wijze wordt de VVE methode Puk & Ko aangeboden ( Voor- en Vroegschoolse Educatie). Dit is een totaalprogramma waarbij de taalvaardigheid, rekenvaardigheid en sociale vaardigheden extra gestimuleerd worden. Tevens is er een divers aanbod van activiteiten en ontwikkelingsmaterialen ter voorbereiding op de overgang naar de basisschool.

     

Benieuwd naar Tik-Tak?

Wilt u een kijkje komen nemen en de sfeer proeven? Wij geven u graag een rondleiding.
U bent van harte welkom!

Vraag een rondleiding aan