Brengen en halen

Wij vragen u de kinderen te brengen tussen 7.30 en 9.00 uur en op te halen tussen 16.30 en 18.00 uur. Het komt het dagritme in de verschillende groepen ten goede als u zich hier aan houdt. Indien u van deze tijden af wilt wijken, is het voor de pedagogisch medewerkers van belang dat zij hierover ingelicht zijn.

Indien het kind niet door de ouders/verzorgers wordt opgehaald, willen wij hier ook graag van op de hoogte gesteld worden. Bij het intakegesprek kunt u aangeven door wie het kind behalve door ouders/verzorgers ook opgehaald mag worden.

Indien een kind om welke reden dan ook niet op de afgesproken dag op het kinderdagverblijf aanwezig kan zijn, dient dit gemeld te worden.

Benieuwd naar Tik-Tak?

Wilt u een kijkje komen nemen en de sfeer proeven? Wij geven u graag een rondleiding.
U bent van harte welkom!

Vraag een rondleiding aan