Aanmelding en plaatsing

Wanneer u interesse heeft in opvang bij kinderdagverblijf Tik-Tak nodigen wij u graag uit voor een kennismaking en rondleiding. Na het volledig invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier is de inschrijving van uw kind van kracht. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Voor het eerste kind dat u bij ons plaatst, bent u € 25,- inschrijfgeld verschuldigd. Voor een tweede of volgend kind uit uw gezin, hoeft u geen inschrijfgeld te betalen.

Twee maanden voor de startdatum ontvangt u een jaarcontract waarin de gemaakte afspraken en de daaraan gekoppelde jaar-, maand- en uurtarieven zijn opgenomen. Bij het contract wordt een machtigingsformulier meegestuurd. Met de gegevens uit het jaarcontract kunt u tijdig de tegemoetkomingen van het rijk via de belastingdienst aanvragen.

Als de plaatsing definitief is, wordt u met uw kind ongeveer een maand voor de ingangsdatum uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek worden de algemene gegevens doorgenomen en worden aan de hand van een vragenlijst onderwerpen met betrekking tot uw kind besproken. Indien gewenst kunnen kinderen voorafgaand aan de startdatum één of twee dagdelen wennen in de groep.

 

Benieuwd naar Tik-Tak?

Wilt u een kijkje komen nemen en de sfeer proeven? Wij geven u graag een rondleiding.
U bent van harte welkom!

Vraag een rondleiding aan