Oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders. Het doel van de oudercommissie is in samenwerking met de leiding en het team de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

Suggesties en ideeën voor de oudercommissie zijn van harte welkom! (OC.KDV.Tiktak@gmail.com)

Onderstaande ouders zijn vertegenwoordigd in de oudercommissie:

Voorzitter: Christa Pieters 
Penningmeester: Robbert van der Kleij
Secretaris: Tanja van Bijlevelt
Leden: Madlen Bendel - Wormeester
   

Activiteiten oudercommissie

Zij voert overleg met de leiding en is aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast draagt de oudercommissie bij aan een goede en heldere informatievoorziening aan de ouders en is zij een klankbord voor leiding en team van het kinderdagverblijf Tik-Tak. De oudercommissie ondersteunt het team bij diverse activiteiten.

 

Benieuwd naar Tik-Tak?

Wilt u een kijkje komen nemen en de sfeer proeven? Wij geven u graag een rondleiding.
U bent van harte welkom!

Vraag een rondleiding aan